12.02.2024 - OIF

Nå kommer medlemskontingenten for 2024

Orkanger IF vil de kommende dagene sende ute krav om betaling av medlemskontingent for 2024. 

 

Priser kontingent 2024;

Barn kr 150,-

Voksen kr 250,-

 

Alle medlemmer vil motta en sms/epost fra Min Idrett om kontingenten.

Medlemskontingenten er en del av idrettslagets vedtekter og lovnormer fra NIF. Alle som deltar i aktivitet tilknyttet idrettslaget skal være medlemmer, dette gjelder utøvere, trenere/lagledere, styremedlemmer osv. 

Det finnes flere støtteordninger som tar utgangspunkt i antall medlemmer i idrettslaget. Derfor er det en fordel for oss med så mange medlemmer som mulig, også støttemedlemmer, slik at vi kan tilby flest mulig aktivitet til lavest mulig pris og opprettholde driften i Ulvåsmarka og Idrettsparken.

 Ønsker du å bli  medlem kan dette gjøres enten direkte via; https://medlemskap.nif.no/Start/Index/26821 eller ved å sende epost til styret@orkanger-if.no eller daglig.leder@orkanger-if.no med ditt navn, fødselsdato, og enten epost eller telefonnummeret (Da vil vi som idrettslag legge deg inn manuelt i vårt register).

Styret i Orkanger IF håper alle husker å betale medlemskontingenten innen forfall, og ønsker velkommen til et nytt aktivt og spennende idrettsår med oss i Orkanger IF

Har du spørsmål tilknyttet medlemskontingenten ta kontakt med styret@orkanger-if.no eller daglig.leder@orkanger-if.no