13.10.2010 - OIF

OIF åpner for fortsatt samarbeid om Kunstgressbanen

2522.jpg
OIF åpner for et fortsatt samarbeid om Kunstgressbanen i Idrettsparken som OIF og Orkla Fotbalklubb eier i fellesskap. Gjeldende avtale ble sagt opp på årsmøte 24. mars.

Orkla - Heimdal på KUnstgressbanen. Foto: orkangervel.noOIFs ekstraordinære årsmøte 30. september vedtok å gå ut av samarbeidet mellom Orkla Fotballklubb, Orkdal Idrettslag og Orkanger Idrettsforening.

I sak 2 om samarbeidsavtalen mellom OIF og OFK om kunstgressbanen i Idrettsparken ble det enstemmig vedtatt følgende:

"Det ekstraordinære årsmøtet i OIF 30.09.2010 gir hovedstyret fullmakt til om nødvendig å trekke vedtaket fra årsmøtet 24.03.2010 om oppsigelse av Samarbeidsavtalen mellom OIF og OFK om kunstgressbanen i Idrettsparken."

OIF trekker med dette sitt vedtak fra årsmøtet 24.03.2010 om oppsigelse av ”Samarbeidsavtalen mellom OIF og OFK om kunstgressbanen i Idrettsparken”. Gammel avtale gjelder inntil videre, men OIF åpner nå for videre dialog slik at OIF og OFK kan komme fram til en ny omforent avtale når det gjelder det videre samarbeidet om banen.

Takk for samarbeidet
I brevet som nylig ble sendt til styret i Orkla Fotballklubb takker OIF-leder Rudolg Larsen på vegne av hele foreninga, for samarbeidet gjennom 12 år, og ønsker både OFK og OIL lykke til med videre fotballsamarbeid, og håper vi kan samarbeide på andre premisser og andre områder i årene som kommer.