30.09.2010 - OIF

OIF bryter Orkla-samarbeidet

2515.jpg
Med knapt flertall 50 mot 46 stemmer besluttet OIFs ekstraordinære årsmøte i kveld å gå ut av samarbeidet med OIL om Orkla Fotballklubb. Av de 46 som stemte for videre Orkla-samarbeid ønsket 3 videre samarbeid som i dag, mens 43 ønsket utvidet samarbeid.

FotballHele 102 stemmeberrtigede møtte i Klubbhuset i Idrettsparken da den viktigste saken siden 1998 skulle avgjøres. Det var i 1998 Orkla ble etablert av OIF og OIL. I tillegg til de med stemmerett, møtte flere interesserte som ikke hadde stemmerett. Av de 102, var det 98 som avla stemmer. Av disse igjen ble to stemmer underkjent. Dermed var det 96 avlagte og godkjente stemmer.

I utgangspunktet la OIFs hovedstyre fram 3 forslag til avstemming. Det mest ytterliggående var å avvikle samarbeid med OIL om videre satsing på Orkla Fotballklubb, det neste var samarbeid som i dag om junior- og seniorfotball, damer og herrer og det siste var i legge all ellever-fotball (fra 13 år til senior) inn i Orkla. Et fjerde forslag som ble fremmet på møtet av Eystein Løkken om å legge ned fotballavdelinga i OIF og overlate all fotballaktivitet til Orkla ble trukket før avstemminga starta. Dermed stod årsmøtet igjen med de tre forslagene fremmet av hovedstyret.

Møtet gikk rolig og saklig for seg, med OIF-leder Rudolf Larsen som ryddig dirigent. Stemmeresultatet viser at OIF-medlemmene har delte meninger om saken. Det var flere engasjerte innlegg der talerne snakket varmt for både videre samarbeid og avvikling av samarbeid. OIF-erne med mest tro på å ta over all fotballaktivitet i OIF, vant fram.

Det store engasjementet for saken viser hvor viktig fotball er for OIF.

Nå starter OIF arbeidet med å bygge junior- og seniorsatsing for både gutter og jenter, herrer og damer.

Orkdal IL hadde også ekstraordinært årsmøte der Orkla-samarbeid var på dagsorden. OIL vedtok å fortsette samarbeidet med Orkla med 40 mot 8 stemmer. Hvordan dette samarbeidet er tenkt, sier vedtaket ikke noe om.