16.12.2011 - OIF

OIF fotball får utdanningspris

2970.jpg
Orkanger IF er  vinner av Adecco Utdanningskonkurranse 2011 for fotballaktivitet. Juryen sier at: "Klubben har virkelig satt fotballutdanning på dagsorden i 2011." OIFs hovedstyret gratulerer!

idrettsparken_3.jpgNorges Fotballforbund og Adecco har et samarbeid som også inkluderer breddefotball og klubbutvikling. I den sammenheng premierer Adecco én klubb i hver fotballkrets i 2011. Adecco belønner da totalt 18 klubber over hele landet med utstyr til en verdi av kr 45.000,- (veiledende katalogpris).

Les mer på fotball.no

NFF og Adecco sier følgende om OIF:

Orkanger IF er Trøndelag Fotballkrets sin  vinner av Adecco Utdanningskonkurranse 2011.

Klubbene vurderes blant annet ut i fra deltakelse på:

- Barnefotballkveld
- Trener I/C-lisens
- Dommerkurs
- Lederkurs/fagseminarer

Klubbens størrelse (målt i antall spillere/lag) skal også tas med i vurderingen.

Orkanger IF har på mange måter lyktes med sin utdanningsstrategi og har utvilsomt skapt mer og bedre fotballaktivitet i klubben gjennom dette. Det at en klubb ”krever” f.eks minimum Barnefotballkurs (Delkurs 1) for å trenere i Barnefotball kan erfaringsvis slå begge veier, men Orkanger IF har utvilsomt lyktes med dette. Denne kurssesongen har f.eks klubben 20 personer som gjennomfører ett eller flere delkurs av Trener I/C-lisens. Klubben har i tillegg hatt barnefotballkveld, klubbdommerkurs og vært bredt representert på kretsens fagseminarer.

Trøndelag Fotballkrets gratulerer!