16.04.2012 - OIF

OIF-uttalelse om kraftlinje

kaftlinje kart

Orkanger Idrettsforening har sendt uttalelse om plassering av ny høyspent-trasé gjennom Orkanger. Utbygger har lansert tre alternativer, blant annet to som har kraftlinjeføringer gjennom Ulvåsmarka. Det tredje alternativet foreslås i åssiden øst for Orkanger og det er det OIF synes ser mest fornuftig ut.

Det er Elkem som er formell søker for å legge om kraftlinja til Thamshavn Verk, men den skjer etter initiativ fra Salvesen & Thams som har planer om utbygging av nytt boligfelt i Joplassen/Perbakkan med 76 boenheter. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som gir konsesjon for flytting av kraftlinja og det er NVE som har bedt om uttalelser i saken.

Dette står på NVEs nettside: NVE har mottatt søknad fra Elkem Thamshamn AS for flytting av deler av en eksisterende 132 kV kraftledning mellom Elkem Thamshamn og Orkdal transformatorstasjon i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Les hele uttalelsen her (.pdf-fil)