06.01.2012 - OIF

OIFs årsmøte 28. mars

2986.jpg
Orkanger Idrettsforening inviterer til årsmøte 2011. Det arrangeres i Klubbhuset i Idrettsparken onsdag 28. mars kl. 19.00.

Rudolf_nett_2.jpgVanlige årsmøtesaker.

Spørsmål ang. årsmøtet rettes til OIF-leder Rudolf Larsen (bildet)

Saksliste for årsmøtet:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent og sekretær samt to representanter til  å underskrive protokollen
  4. Årsmelding, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
  5. Regnskap 2011 med revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsetting av kontingent 2013
  8. Budsjett 2012
  9. OIFs organisasjonsplan
  10. Valg
Alle medlemmer ønskes hjertelig velkomme!