21.04.2011 - OIF

OIFs høringsuttalelse om OTI

2708.jpg
Eierne av OTI-Sentret har fått aksept på utbygging av kjøpesenteret. OIF deltar i en høringsrunde om utbygginga og er spesielt opptatt av trafikksikkerhet og parkeringsløsning.

Her er hele uttalelsen (du kan laste den ned i .pdf-fil her):


Reguleringsplan OTI-senteret – høring
Sidelinja.jpg
Orkanger Idrettsforening (OIF) vil be om at trafikksikkerhet vektlegges sterkt i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen for OTI-senteret. Dette er viktig på grunn av nærheten til Idrettsparken, Orklahallen og klatrehallen. OIF har i tillegg under bearbeiding en plan for betydelig oppgradering av Idrettsparken som vil øke bruken og aktiviteten i området.

Orkdal kommune har nylig vedtatt utbygging av Orklahallen med ny bane 3 og basishall, og Orkla Fjellportklubb skal bygge en stor klatrehall i tilknytning til Orklahallen. Videre er det under planlegging en ny svømmehall i tilknytning til Orklahallen. Hovedadkomst til disse fasilitetene vil være sammenfallende med adkomsten til OTI-senteret.

Dette tilsier at trafikken på og langs Tverradkomsten vil øke ut over det som framgår av trafikkvurderingen fra Asplan Viak. Denne økningen vil i stor grad bestå av barn og unge som skal besøke Idrettsparken, Orklahallen eller klatrehallen. Besøkende ved anleggene benytter ofte anledningen til en kombinasjon av fritidsaktiviteter og handel.

OIF vil derfor stille krav om planfri kryssing av Tverradkomsten mellom OTI-senteret og Idrettsparken/Orklahallen.

Vi viser til reguleringsbestemmelsenes § 3 Rekkefølgebestemmelser, 3.1 Utomhus for senterområdet og § 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 5.6 parkeringsplasser bør vektlegges spesielt, da parkeringsarealene i området vil bli begrenset etter utbyggingen av Orklahallen/klatrehallen.

OIF støtter forslaget fra Hovedutvalg forvaltning om at parkeringshus for 1/3 av det nye parkeringsarealet må tas inn i byggetrinn 1.


Orkanger, 15.04.2011
For Orkanger Idrettsforening

Rudolf Larsen
Leder