09.10.2008 - OIF

Økonomikurs for idrettslag

1563.jpg
Sør-Trøndelag idrettskrets, i samarbeid med Orkanger IF, arrangerer 16 timers kurs i økonomi & regnskap for IL november 2008. Påmelding innen 24. oktober til: styret@orkanger-if.no 

penger.jpgSør-Trøndelag idrettskrets, i samarbeid med Orkanger IF, arrangerer 16 timers kurs i økonomi & regnskap for IL november 2008. Kurset holdes i Formannskapssalen, Orkdal rådhus og går over 4 kvelder. Målgruppe:  Kasserere, ledere i hovedlag/avdelinger. Det anbefales å stille med både kasserer og leder. Maks. 20 deltakere. Tid :  Kl 1800-2200, alle kvelder.

Påmelding innen 24. oktober til: styret@orkanger-if.no

Datoer for kurskvelder:

  • Tirsdag 4. november
  • Torsdag 6. november
  • Tirsdag 11. november
  • Torsdag 13. november

Rammeplan for kurset:

  • Økonomistyring Hva, hvorfor og hvordan  (budsjett, regnskap som info-kilde, kontingent, skatt, moms, lønn, godtgjørelse)
  • Bestemmelser Regnskap og revisjonsbestemmelser, kontoplan, aktuelle skjema
  • Praktisk regnskap Oppgaveløsning, presentasjon av regnskap, begrepsavklaringer.
  • Revisjon Revisors rolle og oppgaver.

Kurslærer:  Odd Woldseth, Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kurset tar utgangspunkt i idrettens kontoplan med tilhørende regnskaps- og revisjons-bestemmelser.  NB – nye bestemmelser vedtatt på Idrettstinget i 2007

  • Ta med mat og drikke selv.
  • Kursavgift : Ingen

For evt. spørsmål, kontakt:

Maj Elin Svendahl, Idrettsfaglig rådgiver Sør-Trøndelag Idrettskrets
Mobil 419 00 107 - E-post:
maj.elin.svendahl@nif.idrett.no