13.08.2009 - OIF

Orkla-avtalen i OIFs hovedstyre

2017.jpg
Det er viktige saker på dagsorden når hovedstyret i OIF møtes onsdag 19. august. Vedtak om både Orkla-avtale, Kunstgressbanen ligger til grunn når OIF planlegger ekstraordinært årsmøte.

I lang tid har OIF-møtene vært holdt på Rådhuset ettersom Klubbhuset i Idrettsparken har vært utleid til kommunal barnehagedrift. Onsdag kan vi endelig møtes i vårt eget hus igjen!

Foreløpig sakliste for hovedstyremøte onsdag 19. august kl. 18.00:

  • Oppstart ”klubbutvikling”
  • Oppnevning av komite for utarbeidelse av stand til Orkdalsmessa
  • Søknad om fritak som hovedstyremedlem
  • Ekstraordinært årsmøte sept. 2009 med føgende agenda:

- Finansiering lager Nedre Rømme
- Kostnadsoverslag renovering/utbygging av Klubbhuset i Idrettsparken
- Samarbeidsavtale OIF/OFK om kunstgressbanen i Idrettsparken
- Samarbeidsavtale OIF/OFK/OIL om fotball-samarbeid

  • Orientering og status for forhandlingene med OFK og OIL
  • Ref.saker
  • Eventuelt

Vel møtt!
Rudolf