09.06.2009 - OIF

Orkla-utvalget suppleres

1970.jpg
Samarbeidsutalget for ny Orkla FK-avtale er supplert med to medlemmer som representerer Orkdal IL. Det er Pål Smeby og Kolbjørn Fuglås.

Smeby og Fuglås går inn i arbeidsgruppen som skal jobbe med en sportslig avtale som ledd i samarbeidsavtalen. I de andre møtet i samarbeidskomiteen ble det enighet om følgende:

"Visjon må bygges opp på grunnlag av hva de tre klubbene blir enige om ifht bl.a sportslig satsing og målsettinger. Mye tankevirksomhet rundt hva en felles visjon bør inneholde:

Stikkord:

  • Skape forstålese for "tre klubber,- et felles mål"
  • Sportslig satsing/utviklingsmål (elite/bredde?)
  • Samarbeidsformer og forum mellom klubbene
  • Felles fotballportal med oversikter over kamper, treninger, ressurser osv…
  • Skape et positivt omdømme.
  • Sette konkrete mål. (sportslig, ledelse, økonomi….)

Det blir enighet om at sportslig satsing skal ses på av to medlemmer fra hver klubb som dermed supplerer samarbedsutvalget.

Orkanger IF har allerede utpekt sine to som var klare på forrige møtet i samarbeidsutvlaget: Atle Østhus og Bjørn Sæther. Fra Orkla FK er det Jon Møkkelgård som er klar.