30.03.2011 - OIF

Ove takket av - Rudolf leder videre

2691.jpg
Ove Aanonsen ble takket av etter mange års innsats i styret og Rudolf Larsen fikk fornyet tillit som OIF-leder på foreningas godt besøkte årsmøtet i kveld.

ove_takk_nett.jpg41 medlemmer var til stede på et vel gjennomført årsmøte i OIFs klubbhus i Idrettsparken. Møtet ble ledet av Rudolf Larsen og gjennom ført på halvannen time.

De vanlige årsmøteakene med årsmelding, regnskap, budsjett og organisasjonsplan ble gått gjennom av sekretær Knut Even Wormdal og Tor Bach og vedtatt uten innvendinger.

Protokollkomiteens leder, Arne Tungen, kunne orientere om ryddig førte protokoller og overførte en ubetinget skryt av avdelingenes sekretærer.

- Hadde vi hatt eget burdsjett, ville jeg gitt alle sekretærene hver sin rose! Jeg oppfordrer dermed avdelingene til å formidle rosene! sa han.

Den viktigste av de innkomne forslagene var forslag til 40-årig leieavtale om Idrettsparken mellom Orkdal kommune og OIF. Avtalen ble enstemmig vedtatt. Den er uoppsigelig i perioden og gjelder så snart den er undertegnet av OIF-leder Rudolf Larsen og ordfører Gunnar Hoff Lysholm.

Årsmøtet startet med at trimmeren Thor Zevgren fikk  utmerkelse og heder for flest registrerte turer opp til trimboksen på Rauhåmmårn - 365 turer! Respektabelt!!

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Else-Britt Evjen. Hovedstyret består i 2011 av følgende:

Leder Rudolf Larsen
Nesteleder Geir Knutzen
Sekretær Knut Even Wormdal
Kasserer Tor Bach
Materialforvalter eivind Ross
Styremedlem Marit Mjøen
Styremedlem Anne-Kristin Vullum
Varamedlem Atle Olav Sognli
Varamedlem Vibece Larsen
Varamedlem Gunn Marie Svinsås-Loe

Etter valgene ble Ove Aanonsen takket for mangeårig styremedlem og innsats. Han velger nå å gå ut av styret, men holder en åpning for å gjøre en innsats for OIF på andre områder.

F.v.: Knut Even Wormdal, tor Bach, Rudolf Larsen, Marit Mjøen, Eivind Ross og Geir Knutzen.

OIF-styret

Trimheder til Thor Zevgren - OIF-leder Rudolf Larsen deler ut diplom.

Thor Zevgren og Rudolf Larsen

F.v. Rudolf Larsen, Eivind Ross, Geir Knutzen og Ove Aanonsen.

Ove Aanonsen takkes av Rudolf Larsen