25.03.2010 - OIF

Prestasjonspokal til håndballavdelinga

2310.jpg
Rudolf Larsen ble gjenvalgt som leder i Orkanger IF på årsmøtet i kveld. På møtet ble også håndballavdelinga hedret for eksepsjonell god innsats i 2009.

Håndballeder Øyvind Togstad mottok det synlige beviset, pokØyvind Togstadalen! Han var snar til å dele all heder med ildsjelene i avdelinga, representert på årsmøtet med Rune Karlsen og Sindre Eikli.

Årsmøtet var innholdsrikt med mange viktige saker. Nye profileringsregler, fordelingsnøkkel for fellesinntekter og vedtak om finansiering av både lagerbygg og utvidelse av Klubbhuset.

En sak som ble diskutert grundig var oppsigelse av Samarbeidsavtale om Kunstgressbanen som OIF har med Orkla fotballklubb. Avtalen som gjelder er under reforhandling, og oppsigelse av avtalen indikerer at OIFs årsmøte ønsker å få en ny avtale på plass i løpet av et år. Avtalen har ett års oppsigelsestid.

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leder Rudolf Larsen (gjenvalg for 2 år)

Nestleder Ove Aanonsen (ikke på valg)

Kasserer Tor Bach (NY valgt for 2 år)

Sekretær Knut Even Wormdal (gjenvalg for 2 år)

Årsmøtet 2010

Årsmøte

Årsmøtet 2010

Morten Stub takkes av so materialforvalter

Øyvind togstad