27.02.2009 - OIF

Purring på kontingent

1832.jpg
Orkanger IF beklager at det er blitt sendt ut purring med purregebyr på medlemskontingent for enkelte registrerte OIF-medlemmer for 2007 og 2008. Meningen er å sende ut en påminning om ubetalt kontingent med håp om fornyet medlemskap.

Dette er gjort som et ledd i en total gjennomgang av OIFs medlemsregister.

skiturEtter gjennomgangen er det ca 1070 betalende medlemmer i laget. Dette er en kraftig nedgang fra siste gjennomgang da medlemstallet var ca 1550.

OIF er i gang med en vervekampanje for øke medlemstallet igjen. Vi vet at dette er mulig ettersom laget har mange gode idrettstilbud både for organiserte aktiviteter for barn og unge og trimtilbud sommer og vinter for både barn og voksne. OIF skal på årsmøtet etablere ei ny avdeling - friidrett - og vil da ha tilbud i 10 avdelinger og i tillegg kommer trimtilbudet i Ulvåsmarka!

Du kan registrere deg som medlem ved å betale kontingent til lagets konto 4270 31 26000.

Ved betalin på nettbank husk å skrive på navn og adresse på den som skal skrive seg som medlem. Kontingenten er 100 kr for barn og 200 kr for voksne.

Velkommen som OIF-medlem!