25.05.2010 - OIF

Rivedugnad av skibrua

2394.jpg
Det er dags for å rive et signalanlegg ved inngangen til Idrettsparken. Skibrua skal ned. OIF gjør rivinga på dugnad med Ove Aanonsen som dugnadssjef.

- Vi tar sikte på å få fjernet bruseksjon i løpet av onsdag. Regner med å være der fra ca 17:00 tirsdag, onsdag og torsdag, opplyser Ove - som beskjed til dugnadsgjengen.

Oppgaver som må gjøres:

  • Rydding og klargjøring for nedheising av bruseksjon.
  • Nedheising av bruseksjon
  • Oppkapping og bortrydding av bruseksjon.
  • Gjenkleding av sør og nordvegg på bru.
  • Rydding av ømrådet der bruseksjon har stått.
  • Lage rekkverk på toppen/sidene av bru.
  • Skifte toppfjør på bru.
  • Innsetting av to dører i nytt lager
  • Noe panelering i nytt lager gjenstår.
  • Maling av bru når det er klart for det etterhvert.


Dugnadsinvitasjonen er gått ut til hovedstyret, fotbal, handball og klubbhuset. Det er behov for 6-8 personer på dette hver dag, så meld fra til Ove om hvem som stiller.

Skibrua foran Idrettsparken