24.10.2011 - OIF

Samarbeidsavtale i idretten

2911.jpg
Orkanger IF, Orkdal IL og Orkla FK har satt positive samarbeidsforhold på agendaen. Klubbene ønsker å se framover og føler det er viktig å få på plass omforente arbeidsområder som beskriver forventningene som de tre klubbene har til hverandre. Mandag 24. oktober ble samarbeidsavtale signert av klubbenes ledere.

alle.jpg

Hovedstyrene i OIF, OIL og OFK samt avdelingsledere var samlet i OIFs Klubbhus i Idrettsparken mandag 24. oktober for signering av samarbeidsavtale.

- Saklig uenighet både bør og skal fortsatt målbæres mellom klubbene, så lenge dette skjer på en god og tillitsvekkende måte, står det i avtalen som utløser årlige møter mellom klubbenes hovedstyre og avdelingsledere.

OIF-leder Rudolf Larsen, OIL-leder Oddbjørn Almli og OFK-leder Fredrik Evjen signerte avtalen på vegne av sine klubber under en hyggelig sammenkomst i OIFs Klubbhus i Idrettsparken på selveste FN-dagen 24. oktober.

- Grunnleggende for et positivt samarbeidsklima mellom klubbene, bygger på gjensidig respekt og tillit overfor hverandre, står det i avtalen som er ment som et supplement til idrettens offisielle organer organsiert gjennom Norges Idrettsforbund.

Klubbene ønsker å ha fokus på følgende områder;

  • Drift av klubbene
  • Drift og utleie av klubbenes idrettsanlegg
  • Utvikling av idrettsanleggene som krever finansiell støtte fra kommune, og/eller som kan utløse spillemidler
  • Idrettens regelverk
  • Opptreden i media

Les hele avtalen her

Åpenhet er et viktig utgangspunkt. Derfor var også media invitert til møtet og lokalavisa STs medarbeider var til stede.

rudolf.jpg

Rudolf Larsen signerer på vegne av Orkanger Idrettsforening.

oddbj__rn.jpg

Oddbjørn Almli signerer på vegne av Orkdal Idrettslag.

fredrik.jpg

Fredrik Evjen signerer på vegne av Orkla Fotballklubb.