23.03.2009 - OIF

Samarbeidsmøte for idretten

1872.jpg
Orkdal Idrettsråd inviterer alle idrettslag og -foreninger til samarbeidsmøte mandag 30. mars kl. 19.00 i Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus.

SamarbeidLeder i Orkdal idrettsråd, Magne Fossbakk, skriver i invitasjonen:

- Idrettsrådet vedtok i sitt styremøte den 10. februar d.å. -  at idrettsrådet skal arrangere et samarbeidsmøte for alle lag og organisasjoner i Orkdal kommune, mandag den 30. mars. Idrettsrådet ønsker å sette fokus på betydningen og verdien av et konstruktivt samarbeid. 

Møtet skal holdes i Orkdal Rådhus, kommunestyresalen - kl.19.00.

Sakliste:

  1. Velkommen v/Magne Fossbakk
  2. Norsk idrett - organisering og aktivitet v/Jorodd Asphjell
  3. Orkdal kommuns bidrag til idretten v/Gunnar H. Lysholm
  4. Hva bør vektlegges for å oppnå et best mulig samarbeid v/Bjørn Hansen
  5. Ordet fritt
  6. Oppsummering