29.04.2009 - OIF

Samarbeidsutvalget om Orkla er i gang

1921.jpg

Orkla Fotballklubbs framtidige modell avgjøres av de involverte klubbene - Orkanger IF, Orkdal IL og Orkla FK. Arbeidet med nye samarbeidsavtale er i gang. Utvalgets arbeid skal være en åpen prosess.

Referat fra møtet

Det første møtet ble holdt i Orkla FKs klubbhus på Orkanger 22. april. Og her ble følgende vedtak gjort:

fotball.jpg"Det skal være full tillitt og åpenhet rundt prosessen med utarbeidelsen av avtalen. Det er viktig med innspill underveis og at medlemmene blir hold orientert i prosessen og har muligheter til å komme med innspill. Medlemmene i samarbeidsutvalget har som ansvar å orientere inn i sine klubber og alle møtereferat skal legges tilgjengelig på klubbenes hjemmesider."

Klubbene har valgt følgende personer som deltakere i samarbeidsutvalgene:

 • Orkla Fotballklubb:
  - Anders Nilsen  Leder
  - Jon Møkkelgård Utviklingsansvarlig
  - Heidi Anita Øien Dameutvalget
 • Orkanger Idrettsforening:
  - Rudolf Larsen  Leder Hovedlag
  - Ove Aanonsen  Nestleder Hovedlag
  - Tor Arne Opphaug Leder anlegg fotballavdeling
  - Geir Knutzen  Stedforteder (Styremedlem Hovedlag)
 • Orkdal Idrettslag:
  - Magne Fossbakk Leder Hovedlag
  - Jorodd Asphjell  Leder Anlegg
  - Karin Larsen Bjørkli Leder fotballavdeling
  - Jarle Tuflått  Stedfortreder (Leder Trimavdeling)

Valg av leder og sekretær for samarbeidsutvalget:
Leder:   Rudolf Larsen OIF
Sekretær: Ove Aanonsen OIF

Konklusjon fra 1. møte i Samarbeidsutvalget:

Enighet om at samarbeidsavtalen i denne omgang skal omfatte kun junior og senior, men utvalget vil se på en mer langsiktig plan med tanke på å se på muligheten for å utvide aktiviteten inn i OFK med flere alderstrinn.
Det skal være minst en årlig evaluering av hvordan avtalen har fungert og hvordan den er oppfylt av partene.
OFK:  Man skal være oppmerksom på at valg av avtale vil være styrende for muligheten for sportslig utvikling og at man må ha en målsetting med samarbeidet:

 • Fokus på bredde?
 • Spissing?
 • Kombinasjonsmuligheter?

Møteplan
Møte 2:  Søndag  3.mai kl. 19:00 OFK Klubbhus
Møte 3:   Mandag 18.mai kl. 19:00 OFK Klubbhus
Møte 4:  Tirsdag  2.juni kl. 19:00 OFK Klubbhus
Møte 5:  Tirsdag: 15.juni kl. 19:00 OFK Klubbhus

Valg av modell for samarbeidsavtalen:
OIL: Ønsker i første omgang å fortsette dagens modell med junior og senior i OFK.
OIF:  Åpen for å ta inn aktivitet fra ungdomsfotballen inn i OFK,- dvs fra 13 år og oppover.