12.05.2009 - OIF

Samarbeidsutvalgets 2. møte

1939.jpg
Samarbeidsutvalget for Orklas framtid hadde stt andre møte i Orklas klubbhus på Orkanger tirsdag 28. april. Her møtte bl.a. Bjørn Langørgen fra Trøndelag fotballkrets.

I tillegg møtte Anders Nilsen (OFK), Per Helge Weiseth (OIL) og Ove Aanonsen (OIF).

Visjon må bygges opp på grunnlag av hva de tre klubbene blir enige om ifht bl.a sportslig satsing og målsettinger. Mye tankevirksomhet rundt hva en felles visjon bør inneholde.

Les hele møtereferatet (.pdf-fil)