09.06.2009 - OIF

Samarbeidsutvalgets 4. møte

1971.jpg
Samarbeidsutvalget for ny forballavtale mellom Orkanger IF, Orkdal IL og Orkla Fotballklubb har holdt sitt 4.møte. Et viktig punkt på møtet var forholdet til Kunstgressbanen på Orkanger.

En del av samarbeidsavtalen er forholdene rundt Kunstgressbanen som eies av Orkla FK og Orkanger IF. Dette samarbeidet er også grunnlagt i en avtale. Denne avtalen må også reforhandles nå ettersom den er en del av hele grunnlaget for fotballsamarbeidet.

Les referatet fra Samarbeidsutvalgets 4. møte her. (.pdf-fil)