22.09.2010 - OIF

Sjekk medlemskapet ditt

2505.jpg
Har du planer om å delta på OIFs ekstraordinære årsmøte og avgi stemme? Da er det lurt at du sjekker kvitteringa for betalt medlemskontingent. I følge Orkanger IFs vedtekter må du ha gyldig medlemskap i minst en måned for å være stemmeberettiget.

OIFGyldig medlemskap defineres som ikke skyldig medlemskontingent.

Les OIFs vedtekter her.

Er du usikker på innbetaling, sjekk med banken din!

Her er ordlyden i vedtektene angående stemmerett og valgbarhet:

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.