30.09.2009 - OIF

Stimuleringssamling for idrettsfolk

2097.jpg
Sør-Trøndelag Idretskrets inviterer til stimuleringssamling lørdag 24. oktober 2009, Kl 09.45-17.30 på Quality Panorama Hotell (Heimdalsmyra) og Tiller videregående skole.

Frivillig OIF-erSamlinga er et tilbud til deg som er trener/leder for ungdom 13-19 år - alle idretter, eller har spesiell interesse for temaene. Er du en av OIFs tillitsvalgte, lagledere eller trenere og er interessert i å delta, ta kontakt med OIF-leder Rudolf Larsen, styret@orkanger-if.no - eller tlf 928 44 505.

Les hele invitasjonen og programmet her

I invitasjonen fra idrettskretsen heter det bl.a.:

- Vi har på det meste hatt deltakelse fra 17 ulike idretter, og den rekorden er det på tide å slå! Tilbakemeldinger fra deltakere har vist at idrettene har mye å hente på å møtes ”på tvers”, både for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Hovedtema:
”Hvordan beholde de unge i idretten?”.

Variasjon på trening, et godt sosialt miljø, større utøvermedvirkning og medbestemmelse kan kanskje bidra på veien? Men hvordan omsetter man dette i praksis? Møt opp på samlingen å få nye ideer!

Mange unge er opptatt av kosttilskudd og prestasjonsfremmende midler. Henvendelser fra trenere kan tyde på at det er et behov for mer kunn-skap her. Vi har derfor invitert Antidoping Norge til denne samlingen.