28.08.2009 - OIF

Store planer for Klubbhuset

2051.jpg
OIF har store planer for Klubbhuset i Idrettsparken. Utbygging, mer aktivitet og større muligheter blir resultatet når OIF-huset har fått ansiktsløftet.

F.v: OIF-leder Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Knut Even Wormdal og Geir Knutzen.Det var årsmøtet 25. mars som vedtok å gi styret i oppdrag begynne et forsprosjekt som skal utløse utbygging av klubbhuset.

Nå er de første utkast til tegninger og romløsning hengt opp i Klubbhuset og arbeidet er i gang.

Parallelt med dette, skjer det mye fint. OIF har inngått avtale med Tor Bach om å overta et flott konferansebord, møtebord og stoler som allerede nå hever standarden i klubbhuset.

Dermed er det bare å invitere alle OIF-ere, avdelinger og venner til å ta i bruk Klubbhuset til møter og andre sammenkomster.

Og dersom dere ikke er orientert: Det er kaffe- og vaffelsalg fra Klubbhuset og salgsboden til OIF-fotball hver dag det er aktivitet i Parken! Vi sees!!