28.04.2010 - OIF

Stort oppmøte på Strategikonferansen

2339.jpg
36 medlemmer fra alle OIFs avdelinger deltar på idrettsforeningas strategikonferanse i kveld. Grunnlaget for hele lagsarbeidet - Mange avdelinger - EN idrettsforening, ble gjennomgått og brukt som foreningas grunnparole.

Strategimøte 28.april 2010Orkanger IF har mange utfordringer. Med 1200 medlemmer der de fleste er aktive i ni avdelinger, er det mange interesser som skal tilfredsstilles.

Foreninga har akkurat bidratt til ferdigstillelse av lagerbygg på Nedre Rømme, gapahuk ved Ulvåshytta har kommet opp i løpet av vinteren, ny driftsbygning  - "Olavsbu" er straks byggeklar, og neste år starter en stort prosjekt for utvidelse av Klubbhuset i Idrettsparken.

Nå starter debatten angående OIFs innspill til kommunedelplanen "Orkdal 2040" der vi skal konsentrere oss om utviklinga av Orkanger Idrettspark.

Se flere bilder i OIFs bildealbum

OIF-veteranene Brag Knudsen og Jens Olsen

OIF-leder Rudolf Larsen