20.11.2011 - OIF

Strategisamling i OIF

2940.jpg
Hovedstyret og avdelingsstyrene i Orkanger IF er i gang med et viktig strategiarbeid som skal bidra til å løse utfordringer som en så stor idrettsforening har. Oppstartmøte ble ledet av Idrettskretsens rådgiver Odd Bertil Woldseth.

Strategiarbeid er egentlig en kontinuerlig prosess, og det er viktig at tillitsvalgte møtes med jevne mellomrom for å drøfte nåsituasjon og hvordan vi skal møte nye utfordringer.

Onsdag 16. november var 15 tillitsvalgte samlet i Klubbhuset med åpne sinn og godt humør! Resultatet ble interessante debatter, og for alle handler det om å løfte viktige aktiviteter og planer fram for realisering og finansiering.

Det ble jobbet ut fra tre hovedutfordringer:

  • Kommunikasjon (åpen, enkel, pålitelig)
  • Styrket samhold i OIF (Klubbhuset i sentrum)
  • Opplæring/utvikling (felles forståelse på alle nivåer)

Strategi handler om å gjøre oppgaver hver for seg mot et felles mål. Og med en så stor organisasjon med så mye frivillig innsats og så mange positive ressurser finnes det løsninger på omtrent alt. Den vanskeligtste debatten handler om prioriteringer. Ved åpen debatt er det alltid mulig å bli enige om framdrift og prosesser.

Neste samling i prosessen er 12. mars 2012.

Her er noen fotoglimt fra strategimøtet.

F.v.: Atle Olav Sognli, Odd Bertil Woldseth og Stein Atle Gangås.

strategi_4.jpg

F.v.: Atle Olav Sognli, Odd Bertil Woldseth, Tove Eli Larsson, Tor Erik Sørensen og Stein Atle Gangås.

strategi_3.jpg

Gruppearbeid ga mange gode forslag.

strategi_2.jpg

F.v.Tove Eli Larsson, Pia Bæk-Haugen, Anne-Kristin Wullum, Stein Dyrseth og  Hege Berg.

strategi_1.jpg