23.01.2009 - OIF

Valgkomiteen i OIF er i gang

1756.jpg
Valgkomiteen i OIF er i gang foran årsmøte. Viktige verv skal besettes, og har du tid til overs - send ei melding til styret@orkanger-if.no og vis din interesse! Idrettsverv er både utviklende, sosialt og mangfoldig.

Her er status før årsmøtet:

Rudolf LarsenI henhold til tradisjon rulleres vervet som leder for valgkomiteen til OIFs årsmøte. I år er skiavdelinga leder for valgkomiteen. Valgkomiteen består av representanter for alle avdelinger. Valgkomiteen fremmer forslag på valg til OIFs hovedstyre, som består av følgende:

Hovedstyre:

Leder:               Rudolf Larsen - Ikke på valg
Nestleder:         Ove Aanonsen - På valg
Kasserer:          Vibece Larsen - På valg
Sekretær           Knut Even Wormdal - Ikke på valg
Matr.forvalter:   Morten Stub - Ikke på valg
Styremedl.         Ruth Thoresen - På valg
Styremedl.         Else-Britt Evjen - Ikke på valg

Varamedl. 1       Marit Mjøen - Ikke på valg
Varamedl. 2       Atle Olav Sognli - På valg

Utvalg:

Protokollkomite: (velges for 1 år)
Arne Tungen
Ivar Songli

Stikomite: (velges for 1 år)
Andres Helbæk, leder
Eimund Krokdal
Thor Isdahl
Arnfinn Sæthre

Idrettsmerkeutvalg:
Dette utvalget utvides til å bli Friidrettsavdeling og må ha et styre på min. 5 personer, hvorav leder, kasserer og sekretær må være på plass. Friidrettsavdelingens oppgaver blir å bygge opp avdelingen samtidig som de sørger for avlegging av idrettsmerkeprøvene.

Valgte medlemmer i Idrettsmerkeutvalget har i 2008 vært Britt S. Løkken og Hege Berg.

Representanter til årsmøtet i Orkanger Aktivum:
Ruth N. Thoresen og Ove Aanonsen

Representant til Orkdal Idrettsråd:
Else-Britt Evjen
 
Revisor:
BDO Revico Meder Trøndelag (skal velges hvert år)

NB! Ifølge vedtak skal alle nye tilllitsvalgte i OIF framlegge godkjent Politiattest.

Interessert i det som skjer i OIF, noen aktiviteter finner du i Aktivitetskalenderen