27.09.2012 - OIF

Velkommen til friidrett!

Idrettsparken

Fra mandag er skolene og andre hjertelig velkommen til å bruke det nye friidrettsanlegget. Noen regler gjelder.

Fra mandag 1.oktober vil friidrettsanlegget i Idrettsparken være åpent for bruk på dagtid. Da kan skolene benytte anlegget både til enkelttimer i kroppsøving og eventuelle idrettsdager. OIF ønsker selvsagt mest mulig bruk av friidrettsanlegget. Noen få regler gjelder:

  • Det skal alltid være minst en ansvarlig lærer tilstede.
  • Fotballbaner (hovedbanen og slitebanen) skal ikke benyttes.
  • Skolene har ansvaret for å rydde etter bruk (inkl. søppel). Ved bruk av lengdegropa må skolene sørge for at all sand kostes ned i gropa, og at presenning legges på plass.

Det har vært en del henvendelser fra skoler og andre om bruk av anlegget. OIF må ha melding på forhånd for å unngå kollisjon mellom flere grupper. Send e-post til Øyvind Togstad om dato, og gjerne klokkeslett: oyvind.togstad@stfk.no Skolene vil få tilbakemelding.

OIF planlegger å foreta en liten markering i høst, mens den formelle åpningen av anlegget vil skje i mai 2013. Det er flott at skolene og andre tar det i bruk allerede nå.


PS: Ved behov for å leie OIF`s klubbhus, ta kontakt med Hallvard Erlandsen: he92246794@gmail.com