24.06.2020 - Referat

Årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt 23.06.2020 kl. 19.00 i flerbrukshuset i Idrettsparken med 16 medlemmer tilstede.

 

Signert-arsmotedokument-2021.pdf

Signert-revisjonsberetning-OIF3.pdf

Signert-arsresultat-OIF2.pdf

Vedlegg-3-OIF-ORGANISASJONSKART3.pptx

OIF-Budsjett-Sammendragsrapport-avdelingsvis-2.pdf

Valg-OIF-2020.docx

Arsmoteprotokoll-2021.pdf