25.03.2022 - Referat

Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt 27.05.2021 kl. 19.00 i flerbrukshuset i Idrettsparken med 8 medlemmer tilstede.

 

Signert årsmøtedokument 2020

Signert revisorberetning

Signert årsresultat 2020

Vedlegg 3 Organisasjonsplan Orkanger IF

Budsjett 2021

Valg for 2021

Valg avdelingsstyrer 2021

Protokoll årsmøte