05.08.2022 - Referat

Årsmøte 2022

Årsmøtet ble avholdt 30.03.22 kl. 19.00 i flerbrukshuset i Idrettsparken med 23 medlemmer tilstede.

Signert-arsmotedokument.pdf

 

signert-arsregnskap.pdf

Signert-protokol-arsmote.pdf