26.05.2023 - Referat

Årsmøte 2023

Årsmøtet ble avholdt 30.03.23 kl. 19.00 i klubbhuset i Idrettsparken med 15 medlemmer tilstede

 

Signert-protokoll-aarsmote-2023.pdf

Signert-arsregnskap-OIF.pdf

Signert-aarsmotedokument-2023.pdf