02.05.2024 - Referat

Årsmøte 2024

Årsmøtet ble avholdt 21.03.2024 kl. 18.00 i Flerbrukshuset i Idrettsparken med 27 medlemmer tilstede.

Valg ble ikke gjennomført på det ordinære årsmøte, og det ble innkalt til et fortsettende årsmøte 15.04.2024.

Det fortsettende årsmøte ble gjennomført 15.04.2024 kl.18.00 i klubbhuset i Idrettsparken med 24 medlemmer tilstede.

 

Signert-arsmotedokument2.pdf

Signert-arsregnskap-2023.pdf

Protokoll-ordinaert-arsmote-2024.pdf

Signert-protokoll-fortsettende-arsmote.pdf