22.03.2017 - Referat

Årsmøte 2017

Årsmøtepapirer for Orkanger Idrettsforening 2017. Årsmøtet ble holdt onsdag 29. mars kl. 19 i Klubbhuset i Idrettsparken med 20 medlemmer til stede.

ÅRSMØTEREFERAT 2017 med vedtak og valg

Forretningsorden 2017 og årsmelding 2016

Eiendeloversikt

Valgkomiteens innstilling