16.03.2018 - Referat

Årsmøte i OIF 2018

Logo

Årsmøte ble holdt onsdag 21 mars kl. 19.00 i klubbhuset i Idrettsparken med 24 medlemmer tilstede.

 

 Forretningsorden-og-arsberetning-OIF-arsmote-2018.pdf

Vedlegg-1.1-Signert-revisjonsberetning-OIF.pdf

Vedlegg-1.2-Signert-ferdig-regnskap-OIF-2017.pdf

Vedlegg-1.3-Sammendragsrapport-avdelingsvisning-2017-12-003.pdf

Vedlegg-2-OIF-ORGANISASJONSKART-2018.pptx

Vedlegg-3-4-5-Innkomne-forslag.pdf

lovnorm-for-Orkanger-IF.pdf

Vedlegg-6-Budsjett-2018.pdf

Signert-arsmoteprotokoll-2017.pdf