Historiske steder

logo-stor.png

29.03.2009

Lysthusflata.

Rundt forrige hundreårsskifte og fram til siste verdenskrig var Lysthusflata ei åpen flate. Her var det til og med ei lita hytte og et oppdemt tjern. Sikkert et meget hyggelig sted for familien Richter, som pleide å ha koselige sammenkomster her med slekt og venner.

Les mer

logo-stor.png

12.11.2008

Kullmiler.

På mange steder i Ulvåsmarka kan vi se tufter etter kolmiler, eller kullmiler. En del er svært tydelige, andre må det et mer erfarent øye til for å registrere at her har det vært en kullmile, - her har det foregått kullbrenning.

Les mer

logo-stor.png

20.10.2007

Raudhåmmårn

Høyden over havet er 300 m. Et Orkanger i rask forandring ligger under føttene våre. Utsikten er stor og vid både mot fjellene i syd og i vest. Tavla gir informasjon om navn på fjell. På en kort orientering som dette, er det umulig å gi en utfyllende historisk skildring...

Les mer

logo-stor.png

21.09.2007

Rømmesmyra.

Navnet forteller oss at gårdene Rømme hadde felles eiendommer her oppe, i det som kalles ”Rømme felles".

Les mer

logo-stor.png

20.05.2007

Sommerhølet.

Sommerhølet - Sommerhullet - er egentlig ei skikkelig blautmyr med en svart myrdam som er i ferd med å gro igjen. Lite interessant altså. Men hvorfor heter det Sommerhølet (med tjukk l)? Forklaringa ligger mange, mange år tilbake.

Les mer

logo-stor.png

20.10.2006

Torvstrømyra.

På myra kan vi tydelig se at det har vært gravd mye, - det er mange "torvtak". Før i tida var det vanlig at bøndene "tok torv" som de laget strø av til bruk i fjøset.

Les mer