25.03.2011 - Stikomité

Møte i Stikomiteen 07.02.2011 i Ulvåshytta.

Orkanger Idrettsforening
Stikomitéen

Møtereferat

Møte i Ulvåshytta kl.18.00.
Alle møtte: Thor Isdahl, Arnfinn Sæthre, Eimunn Krokdal og Andreas Helbæk.

Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

5/11

Raudhåmmårn 2010:


6/11

Skogstien.


Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

5/11

Raudhåmmårn 2010: Flest besøk i 2010 hadde Thor Zevgren med 365 turer. Edel Indergård 283 turer, Haldis Bye 96 turer, Bjørg Vullum 52 turer. Disse fire var de med flest turer. Fantastisk!

Vi håper det er OK at Thor Z. kan få sin premie på OIF´s årsmøte.

6/11

Skogstien. Andreas har foretatt en god del undersøkelser: Samme type opplysningsplakater kan skaffes. Det er snakk om rundt 20 stk. i alt. Priser per stk. i A3-format: Papirkopi 120,-, plastinnbakt 160,-. Det var vel den siste typen som ble brukt i 1992, og den holdt jo ikke lenge. Har også fra andre hold blitt frarådd å bruke den. Derfor er muligheter for andre og mer holdbare utførelser undersøkt: Ekko Pluss ANS, trykt på plast, 300,- per stk., Totalprofilering AS, også trykt på plast, ikke fått pris ennå, Design Trykk AS, 2700,- (inkl.mva) for 22 skilt, dvs. ca.123,- per stk. trykt på aluminiumsplate. Den sistnevnte typen leveres med 7 års garanti for fargebestandigheten, og er den samme typen som vår store info-tavle på Raudhåmmårn og som nå har stått i snart 6 år og er fortsatt like fin.
I tillegg til alle disse prisene kommer motivene på skiltene levert som på pdf-filer fra Det norske Skogselskap på rundt 100 kroner per stk.


Ut fra dette er det sistnevnte tilbudet klart det beste. De andre er dyrere, og tør heller ikke gi noen holdbarhetsgaranti for fargene.

Det ble nevnt på møtet at vi også må ta kontakt med Rosenvik AS .

Det ble også nevnt at skogstien kan/bør gjøres mer spennende for de yngste skogsvandrerne, med for eksempel balanseplanker, klatretau, osv.
Men det store spørsmålet er økonomien. Vi mener at idretten (OIF) ikke skal belastes økonomisk med arbeidet på skogstien.
I tillegg til de nevnte utgiftene for å få plakatene, kommer det utgifter til trematerialer: Plakatene må rammes inn og samtidig få ei solid bakside, 2 trykkimpr. stolper per plakat, rep. av bruer og klopper.
Totalt mener vi det kan bli en kostnadsramme på rundt 10.000kroner. Komiteen mener det er riktig at de forskjellige instansene som er knyttet til skogbruket, tar det økonomiske ansvaret, mens vi gjerne gjør arbeidet.

......................            

Thor Isdahl    .......................                       ArnfinnSæthre……………………………
Eimunn Krokdal    .....................
                        Andreas Helbæk


Andreas kontakter Rosenvik AS.

Dersom de aktuelle skoginstanser, Statskog, Skogselskapet i Trøndelag og ev.flere, ikke kan garantere oss øko-nomisk dekning p.g.a. manglende budsjettering, mener vi i Stikomiteen at arbeidet må utsettes, til for eksempel neste år.

Andreas kontakter de nevnte instansene.