16.04.2008 - Stikomité

Møtereferat 8. april

Referat fra komitémøte i Ulvåshytta tirsdag 08,04.2008.

 Til stede:      Arnfinn Sæthre, Thor Isdahl, Eimunn Krokdal og Andreas Helbæk

 Sak 1/2008: Innkjøp av trykkimpregnert trematerialer til bruer og platter.

 I vårt budsjett for 2008 har vi satt av 10.000kr til innkjøp av slike materialer.
Det er fortsatt stort behov for mange platter på Rømmesmyra, samt en del ved Årlia.
På stien Gabrielrødåsen – Eldevikveien må det bygges ei lita bru.

Etter en rask beregning bør vi kjøpe 750m terrassebord og 210m  2”x4”.

Vedtak: Eimunn og Thor kontakter Byggmix og ber om et tilbud fra dem. Materialene må leveres Ulvåshytta.

Vi vil så kappe opp og spikre sammen plattene før vi får dem utkjørt med skuter.

For Stikomitéen
Andreas Helbæk