02.02.2010 - Stikomité

Referat fra komitémte 21.01.2010 kl.18.00 i Ulvåshytta.


REFERAT FRA MØTE I STIKOMITÉEN
Dato
Torsdag 21.januar 2010 kl.18.00
Til stede:Arnfinn Sæthre, Eimunn Krokdal, Ingebrigt Ustad, Thor Isdahl og Andreas Helbæk
Meldt fravær: Ingen
Ikke møtt: Ingen


Sak 01/10
Premiering av årets ”Raudhåmmårtraver”: I år som i fjor er det Edel Indregård som med sine 253 turer tar premien. De øvrige med minst 100 turer er Thor Zevgren med 155, Haldis Bye med 131 og Harald Snildal med 1oo turer.
Skal vi fortsette med samme opplegg i 2010, eller skal vi finne en annen måte å gjøre det på? Trafikken er iallfall stor her oppe; ca. 4600 navn i boka for 2009.
Edel Indergård overrekes premien, et innrammet bilde, på OIF´s årsmøte 24.mars.
Ansvar: Arnfinn og Andreas.
Vi ble enige om å ha samme opplegg for premiering i 2010 også.

Sak 02/10
Gapahukens finansieringsplan: Vår oppsatte finansieringsplan forutsetter at vi får 5.000kroner som tilskudd fra Orkla Landbruk. Den søknaden ble imidlertid avslått, men vi mener å gjøre en del innsparinger, slik at vi skal ”komme i land allikevel”.

Sak 03/10
Seinvinterens, vårens og sommerens planer:
Avtalen med Olav Erling Solem går ut på at vi skal starte arbeidet med gapahuken første heluke etter påske, dvs. uke 15.
Føret i marka er slik nå at materialene til kloppene på Ulvåsmyra med fordel kan kjøres ut nå. Ansvar:Eimunn.

Møtet slutt kl.19.15.

  Arnfinn Sæthre                                        Eimunn Krokdal
 Ingebrigt Ustad                                          Thor Isdahl

                      Andreas Helbæk, referent