27.01.2009 - Stikomité

Referat fra møte i kjelleren i Ulvåshytta mandag 26.01.09.

Alle tilstede: Thor Isdahl, Eimunn Krokdal, Arnfinn Sæthre og Andreas Helbæk.

Sakliste:
1. Raudhåmmårn hadde totalt ca. 3400   
    besøkende i 2008.
    Premie til "Raudhåmmårtraver´n 2008.
2. Søknad om spillemidler.
3. Annet stiarbeid 2009.
4. Valg på OIF´s årsmøte.
5. Eventuelt.

Sak 1/2009: Ca.3400 besøkende på Raudhåmmårn i 2008. Imponerende!
Edel Indergård har 285 turer. Imponerende det også!
Premie til Edel ble diskutert og vedtatt. Ønsker å overrekke premien på OIF´s årsmøte 25.mars.

Sak 2/2009: Søknad om spillemidler  til utbygging av inntil 300m klopper (platter), først og fremst på Rømmesmyra.
Kostnadsoverslag og finansieringsplan er satt opp. Totale kostnader er beregnet til kr42.970, søknadssum kr21.000.
Ansvar for søknaden: Andreas.

Sak 3/2009: Annet stiarbeid: Noen platter og bruer i Årlia-området og bru ved Gabrielrødåsen. 2 skilt med teksten Skilt skal også plasseres ved Gabrielrødåsen, dessuten et nytt skilt Østhusveien i Ulvåsveien.
Ellers er det jo hvert år nødvendig med forskjellig slags vedlikehold, først og frems rydding.

Sak 4/2009: Valg av stikomitemedlemmer på årsmøtet. Hvis vi blir spurt, stiller vi opp alle fire på nytt.

Møtet slutt ca.kl20.00.

Andreas Helbæk