30.08.2010 - Stikomité

Referat fra møte i Stikomitéen i Ulvåshytta 23.08.2010.

MØTE I STIKOMITÉEN


Dato    Mandag 23. august 2010  kl.18.00
Til stede    Thor Isdahl, Arnfinn Sæthre, Eimunn Krokdal, Andreas Helbæk. I tillegg møtte Ingebrigt Ustad
Meldt fravær    Ingen    
Ikke møtt    IngenSak nr.    Sak. Bakgunn for saken.    Vedtak
Sak 06/10    Gauphiet (gapahuken). Etter en kort befaring kunne vi gledelig konstatere at gapahuken brukes flittig.
A) Rudolf Larsen har i løpet av sommeren skaffet til veie ei tretønne for oppsamling av regnvann for event. branntilløp. Bøtte må kjøpes.

B) Det må graves en steinsatt bålplass foran gapahuken.  Nede på parkeringsplassen ligger en steinhaug, som Ingebrigt har skaffet tilveie.

C) Knut Røst må kontaktes i forbindelse med tilbudt rastebenk.

D) Arnfinn laget en videofilm i forbindelse med åpninga av Gauphiet. En kopi har Andreas fått, dessuten skal Olav Erling Solem og Knut Røst få hver sin kopi, og en kopi skal oppbevares i OIF´s hovedarkiv.    


Andreas kjøper sinkbøtte.


Ingebrigt, Eimunn og Andreas møter til dugnad onsdag fk. Kl.12.00.

Andreas kontakter Knut Røst.

Andreas sørger for distribuering.


Sak 07/10    Kloppene på Rømmesmyra. Planker for å komplettere kloppene, ble kjørt ut tidlig i vår. Nå er det på tide å få arbeidet gjort. Men det er ønskelig med en liten forandring av traséen.    Thor, Arnfinn og Eimunn møter på Rømmesmyra tirsdag f.k. kl.18.00 for å bestemme den endelige traséen.


Sak 08/10    Andre oppgaver. Stier og  -  ikke minst  -  skilter gror fort igjen. Verst er det med skiltene, som dermed kan bli vanskelig å oppdage.    Vi bør på våre turer ta med greinsaks. Kanskje kan det være aktuelt med et oppslag i Ulvåshytta hvor turgåere oppfordres til å gjøre det samme.Ingebrigt Ustad             Thor Isdahl             Arnfinn Sæthre
Eimunn Krokdal            Andreas Helbæk