18.03.2007 - Stikomité

Stikomitémøte hjemme hos Andreas 08.03.07.

 Sakliste: 
    1. Årsrapport 2006.
    2. Plakat om farlig stup på Raudhåmmårn.
    3. Planer for sommeren 2007.Sak 01/07:   Årsrapport for 2006.

                      Forslag til årsrapport ble lagt fram, og godkjent.

 

Sak 02/07:   Plakat om farlig stup på Raudhåmmårn.

                      Plakat med følgende tekst skal lages:


                            Farlig  stup !

         Hold god avstand fra      stupkanten

        All ferdsel på eget ansvar

                                  OIF´s Stikomité


Det skal lages fire plakater; to til Raudhåmmårn, en til utsiktspunktet  lenger sør, og en på Furuberget.         Ansvar: Andreas..

 Sak 03/07:   Planer for sommeren 2007.

a)    Bygging av trebru/klopp på stien Rødåsen – Årlia over bekken like ved kommunegrensa Orkdal – Skaun. Følgende materialbehov: 2”x4” 60m, terrassebord (1”x4”) 300m, 3” spiker 2pk. Trematerialene trykkimpregnerte. Materialene må kjøres ut på vinterføre med skuter.     Ansvar: Eimunn og Thor.

b)    Oppsetting av skilt på et par stier. Eimunn lager skiltene.

c)    Rydding der det er behov for det. Ansvar: Hele komiteen.

 

 For Stikomiteen

 Andreas Helbæk

 

      


Årsrapport fra Stikomitéen 2006.

Stikomitéen har også i 2006 bestått av:

Eimunn Krokdal, Arnfinn Sæthre, Thor Isdahl og Andreas Helbæk

Virksomheten i året var vel noe beskjeden. Men enda flere platter ble laget og lagt ut på Rømmesmyra. På stien fra Hulluflata og opp mot Raudhåmmårn ble det laget et par såkalte ”høntrapper” på blaute områder.  Til dette arbeidet fikk vi med oss noen ekstra dugnadsarbeidere. Det er hyggelig og inspirerende å registrere at det aldri er vanskelig å rekvirere ekstra hjelp. Takk til dere!

Ellers ble det gjort en del ryddearbeid; stiene gror veldig fort igjen, selv om de brukes mye.

Salget av stikartet gikk gått unna også i 2006.

Økonomien er god, takket være miljøprisen vi fikk i 2005, og godt kartsalg.

Planer for videre arbeid:

Det er mange blaute steder på flere av stiene våre. Det er da vel heller ikke noe mål at vi til enhver tid skal kunne gå tørrskodd på alle stiene i marka, men noen utbedringer ønsker vi fortsatt å gjøre: Det er fremdeles aktuelt først og fremst på Rømmesmyra, men også på enkelte andre strekninger håper vi å gjøre noe, for eksempel på strekningen Rødåsen – Årlia.

Ellers vil nok vedlikeholdsarbeidet bli det viktigste i åra som kommer.

Eimunn Krokdal          Arnfinn Sæthre           

Thor Isdahl                Andreas Helbæk