18.11.2007 - Stikomité

Stikomitémøte hjemme hos Andreas 14.11.07 kl 18.00.

Til stede: Arnfinn Sæthre, Thor Isdahl, Eimunn Krokdal og Andreas Helbæk.

Sakliste:  1. Info
                2. Hva ble gjort i 2007?
                3. Planer for 2008.
                4. Den beste Raudhåmmårtraver´n?

Sak 10/2007: Info.

·      Referater fra flere avd.-møter og fra fellesmøtet i Ulvåshytta.

·      Om utbedring av Ulvåsveien, utvidelse av parkeringsplassen og skiavdelingas planer om utbygging av Olavsbu 2008.

·      Litt om arbeidet på OIF´s hjemmeside.

·      Det er fortsatt stor interesse for stikartet vårt, som er å få gratis i Ulvåshytta, Klubbhuset, Biblioteket, G-sport og Sport 1 på Domus.

·      Siden kartet er å få gratis, har vi ikke hatt inntekter, men har fortsatt kr14.180 i banken.


Sak 11/2007: Hva ble gjort i 2007?

·      Flere bruer mellom Rødåsen og Årlia bygget.

·      Stien Gabrielrødåsen - Eldevikveien ryddet og merket. Skilter laget, men ikke oppsatt.

·      Den årlige ryddinga på alle stier.


Sak 12/2007: Planer for 2008.

·      Flere platter må bygges og plasseres på Rømmesmyra.

·      Skilter på stien Gabrielrødåsen – Eldevikveien settes opp. Dessuten bygging av bru ved Gabrielrødåsen. 

       Materialer kan kjøpes for inntil kr10.000, og må kjøres fram på vinterføre.

·      OIF´s hjemmeside: Vi ønsker å følge opp mer med lokalhistoriske opplysninger om aktuelle steder langs stiene.                                            
Vi har også mange bilder  -  både gamle og nye  -  som vi ønsker å legge inn. Men har vi tilgang på AddSite Fotoalbum?


Sak 13/2007: Den beste Raudhåmmårtraver´n?

           Det er utrolig inspirerende å registrere at ”våre” stier blir så mye brukt!         Det synes vi er så morsomt at vi føler det er behov for en skikkelig tilbakemelding.                                                                               Raudhåmmårn er kanskje det mest populære målet, og det er der vi i stikomitéen har trimbok. Derfor gjorde vi følgende vedtak::                              

Den p   Den personen som i løpet av et kalenderår har flest turer på Raudhåmmårn, vil bli premiert.                                                                      Vi kommer til å legge ut ny bok fra 1.januar 2008, og oppfordrer alle besøkende til, etter navnet sitt, å skrive antall besøk.  Boka vil så bli tatt inn ved årets slutt.                                                                                              Hva premien blir? Det bør vel være en liten overraskelse!?

 

Møtet slutt kl.20.30.

 

Andrea Andreas Helbæk