06.01.2007 - Stikomité

Årlia

I Årlia var det i gamle dager to smågårder, Sør-og Nord-Årlia. Disse ble drevet som selvstendige bruk fra 1600-tallet og et par hundreår framover. 

Brukene skiftet eiere mange ganger, men selv om Årlia ligger i Skaun kommune, kom alle eierne fra Orkdal. I lia her møtes greinene til elva (åa) Viggjaelva, og etter det har, i følge Børsaboka, stedet fått navn (-år er genetiv av å).

Etter at brukene ble lagt ned, ble Sør-Årlia brukt som seter fram til etter den andre verdenskrigen.

Stien går gjennom Sør-Årlia. Nord-Årlia ligger ca.250m lenger nord og øst.

Det er Marie Richter som i dag eier Årlia.