29.03.2009 - Stikomité

Buvikløypa.


Navnet "Buvikløypa" skriver seg fra et bedriftsrenn som gikk mellom Orkanger og Mølla i Buvika. Løpet ble for langt, og seinere år ble innkomsten lagt til Laugen i Skaun.