16.10.2008 - Stikomité

Draulia

Oppe i den østlige delen av lia mener man at det lå en husmannsplass i eldre tider. For ca 50 – 70 år tilbake ble lia også kalt Sollia. Da lå den uten skog og var et godt tyttebærterreng til det ble plantet gran i lia. Nå er deler av den hogd og i dag har vi ei ny Sol-li. Østhusveien går her og der veldig dypt i terrenget opp gjennom lia. Det forteller oss at veien i eldre tider har vært ei mye brukt ferdselsåre.