29.03.2009 - Stikomité

Evjenslette

Evjenslette er vanskelig å finne i dag; kun tufter av hus er å se. Men vi har satt opp et skilt som skal vise stedet. 

Når du går stien som forbinder Oksbåsveien og stien mellom Rødåsen og Årlia, passerer du tuftene etter Evjenslette. Stedet er markert med en R på kartet.
Slettet var opprinnelig fradelt gården Evjen, og her var det markaslått og seterbruk helt fram til 2.verdenskrig.
Eier i dag er Odd Warholm (2007).

På den andre siden av stien og noe lenger ned, er det ei forholdsvis tydelig tuft etter ei kolmile (eller tjæremile?).