29.03.2009 - Stikomité

Knutslette

Ole Øyum d.e. kjøpte en del av Stigerslette og kalte det Knutslette. Eiendommen, som var opprinnelig fradelt gården Nervik, ble brukt til markaslått og seterdrift fra til 1950.
Eier i dag er Henrik Øyum (2007).

Men hvorfor det heter Knutslette, vites ikke. Kanskje noen av leserne har tips?