20.10.2007 - Stikomité

Østhusen

Østhusen ligger i Skaun kommune, og har vært drevet i mange hundre år. Navnet betyr sannsynligvis "det øverste huset", og slik er det hvis vi drar fra sjøen og oppover gårdsveien. Gården ligger vendt mot syd og øst, noe som gir en relativt lang vekstsesong. Jorda er morene-/moldjord, og var nok mer verdifull i eldre tider, for her er det ikke tung leirjord som nede i dalen. Den var lett å arbeide med for hånd, og den var heller ikke så lett utsatt for nattefrost om høsten som dyrkajorda mange steder nede i dalen.

Bernhard Mjølhus kjøpte Østhusen i 1946. Han brøt opp mye nytt land. Sammen med samboer Bjørg Solstad drev Bernhard gården til han døde i 2002.

I dag er det Bjørg som styrer og steller på Østhus, og hovedsakelig driver hun med kjøttproduksjon. Hun har noe hjelp av sønnen Anders, som også driver gården Espa.

Østhusen er som sagt en meget gammel gård.
Etter Svartedauen (1349) var det bosetting på Østhus til tross for at 2/3 av landets befolkning døde. Eiere har kommet og gått på gården opp gjennom tidene. Den siste som satt på gården før den ble delt, var Ingebrikt Håkonsson og Ollaug Mattsd. fra 1759-1764. Etter den tid ble den delt og ble avlsgård for opp til 5 bruk i Orkdal og på Orkdalsøra. Eiere er bl.a. Nærvik og Rømmesmoen. Det forklarer også hvorfor Øst-husveien ned til Orkanger er blitt mye brukt opp gjennom tidene.

I 1911/12 ble gården solgt til generalkonsul Chr. Thams. De siste eiere bar navnet Østhus, og dette navnet finner vi i Orkdal den dag i dag. Da staten tok over etter 4-5 år, bodde Eli og John Munkli på gården fra 1919 til1921. De fikk barna Ingvald og Gunhild Munkli. Ingvald mistet livet i den lokale tsunamien - "Raset" - i Orkdalsfjorden i 1930.

I 1922 ble dyrkajorda og en del skog solgt av Staten til Gustav og Marit Kveldstad for 8000kr. De kom flyttende fra Lillesand ved fjorden og måtte flytte inn i gammelstua. Fjøset ble først satt i stand, og i 1924 sto også våningshuset ferdig. Det eldste huset ble brukt til ved vinteren 1939/40. Barna på Østhusen var Johan, Gudrun , Johannes, Gunnar, Arne, Marie, Kari. Johanne, Ella og Karl. Etter at Gustav døde i 1938 ble det for strevsomt for Marit å sitte med Østhusen. Derfor ble gården solgt til Bernhard Mjølhus i 1946.
Da Gustav tok over, var det en del skog på det som er jorder i dag. Han brøt nytt land, noe som Bernhard fortsatte med. Bernhard har også hatt moderne maskiner til hjelp, og berg og dumper er borte.
Østhusen var en av de siste gårdene i Skaun som fikk strøm.
Men i dag er det Bjørg Solstad som eier og driver gården Østhus.