10.04.2009 - Stikomité

Rødåsen nedre.

Dette er den første eiendommen du kommer til nedenfra etter Espa, ved veidelet til Rødåsen øvre og Oksbåsen.

I dag står det ingen hus på eiendommen.


Opplysninger om denne gården går ikke så langt tilbake som for øvre Rødåsen.
Men vi vet at en bonde, Lars, døde i 1719, og at ettermannen, Hans i 1723 hadde 2 hester, 8 storfe og 10 småfe.

Etter at gården seinere i mange år var handelsvare og hørte bl.a. til Nissen-Høyergodset, kjøpte Jon Jonsen Rømme gården i 1770 for 231 riksdaler.
Fra 1863 har har gården vært uten fast bosetting.