28.07.2008 - Stikomité

Rødåsen Øvre.

Rødåsen ligger 325moh.
Betydningen av navnet er usikker
. Det kan bety rød (-rust), men den mest sannsynlige betydningen er nok "åsen som ble ryddet".

Gården er veldig gammel, allerede nevnt i sagaen på 1100-tallet.
Ble drevet som vanlig gård, men ble også en periode brukt for å avlaste sjukehuset med tuberkulosepasienter. Her kunne de ligge å kure i frisk akogluft.

Siste faste bosetting var fra 1938 til 1946.

Som vi ser, ligger jordene høyt og fritt  -  øst-  og sydvendt  -  noe som gir et godt lokalklima. Jorda er morene-og moldjord som i gammel tid var lett å bearbeide med enkle redskaper. Det betyr at gården må være gammel. Skogstraktene ved gården var i tidligere tider svært viktige. Her var det både slåttemarker og vilt  -  fra elg til orrfugl. I dagens Norge  -  med industrijordbruk  -  er gården ikke mye verd.

Gården er nevnt allerede i sagaen. Etter kong Sverres nederlag mot Magnus Erlingsson i Trondheim i 1181, ble det sendt ut folk for å kreve godset hos Avle på Åstan, Toste på Ustad og "Helge på Rydås". Disse hadde vært Sverres menn. Eirik og Arne på Evjen ble røvet i samme slengen.
I 1199 sendte Sverre en flokk birkebeinere til Orkdal. Lederne var Øyolv på på Ofstad og Bjarne Skinnstakk. Like etter kom baglerne. De la til lands ved Rokollen og streifet omkring i dalen etter mat og gods. På Rødåsen kom baglerne over en kar de tok for å være birkebeiner. Mannen nektet  -  men for sikkerhets skyld fikk han hogd av en fot.....

Etter at landet ble kristnet, har eiendommen tilhørt både Nidarholm og Bakke kloster, og ble etter reformasjonen krongods. I tider har den vært udelt, og i andre tider brukt både av to og tre menn. Lengst har den vært underbruk under Evjen Gård, og ble bondeeige i 1740.

Våningshuset og det store fjøset forteller oss at gården har vært i drift også i det 19.århundre, og at avlinga var stor. Våningshuset har en litt merkelig konstruksjon. Det ble bygd med en stor veranda. Den skulle avlaste sjukehuset med tuberkulosepasienter. Her skulle de ligge å kure i frisk skogluft. Ett av produktene på Rødåsen var melk som ble sendt ned til sjukehuset på Evjen. Det var en av grunnene til at Eldevikveien ble bygd.

Vi ser tufter etter flere plasser på eiendommen, så bebyggelsen har skiftet plass og funksjon flere ganger. I skogen har det vært talt atskillige rester av utløer.

Siste bosetning på Eldevik-Rødåsen var fra 1938 til 1946. I dag gror det saftig gras på vollene på Rødåsen. I de siste årene har Anders i Espa leid jorda til beite.