09.04.2009 - Stikomité

Rødåsen.

Rødåsen består av tre gårder. Regnet nedenfra (sørfra): Nedre Rødåsen, Gabrielrødåsen (midtre) og det vi til vanlig i dag kaller Rødåsen, som da egentlig blir Øvre Rødåsen.

Det var vanlig at gårdene fikk navn etter eierne. Derfor ble øvre Rødåsen kalt Eldevikrødåsen, den midtre Gabrielrødåsen og den nedre --

Betydningen av navnet Rødåsen er usikker. Det kan bety rød (-rust), men den mest sannsynlige betydningen er nok "åsen som ble ryddet".
Derfor mener vi i Stikomitéen at det korekte navnet er Rødåsen, og ikke Rauåsen slik det er nokså vanlig å si i dag.